AktualnościMiasto i region

Zwiększają bezpieczeństwo pieszych – innowacyjne rozwiązania w skali kraju

Kilkanaście przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na terenie Częstochowy zostało objętych pracami, które poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niektóre z nich to rozwiązania innowacyjne w skali kraju.

Prace zlecone przez częstochowski MZD polegały m.in. na montażu dodatkowego oświetlenia słabo widocznych przejść w dwóch miejscach i na instalacji dodatkowego oznakowania poziomego w kilku kolejnych. W pięciu newralgicznych lokalizacjach, przy przejściach dla pieszych, zostały zamontowane odblaskowe postacie imitujące pieszych, po jednym dla każdego kierunku jazdy. W mieście pojawiło się 11 takich instalacji, a dodatkowa postać imitująca osobę niepełnosprawną została zainstalowana na Rakowie. Częstochowa jest pierwszym polskim miastem, w którym zastosowano takie rozwiązanie. Wcześniej pojedyncze sztuki były testowane rotacyjnie na terenie miasta. Decyzja o ostatecznych lokalizacjach została poprzedzona analizami inżynierów ruchu drogowego.

Część prac była możliwa do realizacji ze względu na dofinansowanie, które miasto uzyskało w ramach projektu koordynowanego przez WORD i Śląski Urząd Marszałkowski (do 50% kosztów każdego z elementów). Reszta to zadania realizowane już w pełni ze środków własnych Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

– Najważniejsza dla naszego bezpieczeństwa jest ostrożność i uwaga skierowana na innych uczestników ruchu drogowego. Istotne są także projekty inwestycyjne sukcesywnie poprawiające warunki poruszania się po mieście – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i dodaje: – Dobrze, że udaje się to robić nie tylko w ramach realizacji dużych zadań drogowych, ale także poprzez nowe inicjatywy podejmowane przez służby miejskie oraz dzięki wykorzystaniu dofinansowania zewnętrznego dedykowanego bezpieczeństwu m.in. pieszych.

Lista lokalizacji z instalacją dodatkowego oznakowania i doświetleniem przejść dla pieszych.

• Oznakowanie poziome przejść i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu św. Rocha ze św. Krzysztofa
• II – Okulickiego z Bialską
• II – Okulickiego z Dekabrystów
• II – Okulickiego z Łódzką
• II – Okulickiego z Mazowiecką
• II – Okulickiego ze św. Krzysztofa
• Doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Dekabrystów przy Parku Wodnym
• Doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. PCK na wysokości szpitala

Lista przejść dla pieszych, przy których zamontowano nowoczesne oznakowanie odblaskowe imitujące zarysy postaci pieszych:

· Łódzka przy Sikorskiego (2 szt.)
· Fieldorfa–Nila przy Bacewicz (2 szt.)
· Pułaskiego przy św. Augustyna (2 szt.)
· Jesienna przy szkole (2 szt.)
· Kiedrzyńska przy Zapolskiej (2 szt.)
· Aleja Pokoju przy Iłłakowiczówny – instalacja imitująca postać osoby niepełnosprawnej (1 szt.)

W przyszłorocznym sezonie budowlanym dopełnieniem powyższych działań będzie dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedmiu lokalizacjach głównie w obrębie centrum miasta (m.in. poprzez montaż specjalnych wypustek oznaczających krawędzi przejść). Koszt wszystkich wymienionych inwestycji to ok. 580 tys. zł.

Źródło: UM Częstochowa