Zmiana organizacji ruchu na Rakowie

Kierowcy ciężarówek nie stosują się do wytyczonych w związku z budową al. Wojska Polskiego tras objazdu w dzielnicy Raków. MZD wprowadza więc zakaz ruchu w dwóch lokalizacjach.

Z uwagi na liczne sygnały od mieszkańców zwracających uwagę na uciążliwości wynikające z niestosowania się do wyznaczonych objazdów, we wtorek (14 marca) korekcie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu i ustawione zostaną znaki zakazu ruchu w dwóch newralgicznych miejscach dla dzielnicy Raków.

Znaki B-17 umożliwiające poruszanie się aut tylko do 12 m długości staną przy al. Pokoju w obrębie skrzyżowania z drogami osiedlowymi i łącznikiem ul. Łukasińskiego oraz przy zjeździe z al. Wojska Polskiego (DK-91), jadąc od strony Katowic przed skrzyżowaniem z ulicami Rakowską i Limanowskiego. Tym samym od wtorku nielegalny będzie przejazd dużych aut ulicami Limanowskiego, Łukasińskiego czy Okrzei i odchodzącymi od nich ulicami osiedlowymi. Wyjątkami oczywiście pozostają autobusy częstochowskiego MPK.

Legalny objazd budowy nowej al. Wojska Polskiego na południu miasta wiedzie:
· dla kierunku od strony centrum – al. Bohaterów Monte Cassino do DW908 i dalej do autostrady A1 albo poprzez ul. Jagiellońską do ul. Orkana i dalej do al. Wojska Polskiego (DK-91)
· dla kierunku od strony Katowic – ul. Rakowską przez Orkana do al. Bohaterów Monte Cassino i dalej na północ objazdem przez miasto.

Najlepszym dla ruchu tranzytowego na osi północ południe pozostaje objazd autostradową obwodnicą Częstochowy. Tablice informacyjne na temat tego objazdu stoją daleko przed granicami miasta przy węzłach drogowych Częstochowa Północ i w Podwarpiu.

SC/UM