AktualnościMiasto i region

Złóż wniosek na dodatek energetyczny

Osoby ogrzewające mieszkanie lub dom energią elektryczną mogą starać się od grudnia o jednorazowy dodatek. Nie dostaną go jednak ci, którzy mają fotowoltaikę, korzystają z dodatku węglowego lub energetycznego. W Częstochowie o dodatek wystąpiło na razie niespełna 300 osób.   

Świadczenie jest przeznaczone dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh można starać się o dodatek w wysokości 1500 zł. Aby uzyskać go w tej podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie będzie przysługiwał jeżeli dane gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej (której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE), a także tam, gdzie przyznano dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła (takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy, pellet lub inny rodzaj biomasy).

Możliwość uzyskania jednorazowego dodatku wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W naszym mieście wnioski przyjmuje Częstochowskie Centrum Świadczeń. Można je składać do 1 lutego, a dodatek powinien zostać wypłacony do końca marca.

Wnioski można złożyć: osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej poprzez portal ePUAP. Dotychczas o dodatek elektryczny wystąpiło w Częstochowie blisko 300 osób.

Obecny wzór wniosku o dodatek elektryczny.

Źródło: UM Częstochowa