Kultura

Zbigniew Warpechowski – artysta absolutny cz.1

Artysta absolutny. Jest jednym z pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli sztuki performance w Polsce i na świecie. Źródło twórczości artysty stanowią klasyczne dyscypliny jak poezja, malarstwo czy rzeźba, lecz preferowanym środkiem wyrazu są sztuki performatywne i wykorzystanie ciała jako medium. Światową sławę przyniósł artyście performance Talerzowanie z 1971 roku. Wykonany rok później w Atelier 72 Richarda Demarco w Edynburgu zyskał miano wybitnego dzieła konceptualnego. Na podzielonej na 100 kwadratowych pól podłodze artysta ustawił kompozycje z opisanych talerzy, na niektórych ułożył rekwizyty np. na talerzu „Dom” umieścił dwie kromki chleba, a na talerzu z napisem „Ulica” kostkę brukową. Inne kompozycje zawierały napisy „Talerz wiedzy”, „Pokora” czy „Apetyt”. Ważnym performance’m w karierze Warpechowskiego był również Champion of Golgotha z 1978 roku, poruszający temat idolatrii (bałwochwalstwa). Artysta przetworzył figurę Chrystusa na współczesnego idola sportowego. Od pewnego czasu artysta wykonuje działania krytykujące współczesny konsumpcjonizm, dominację mediów i liberalizm obyczajowy. Sam siebie nazywa „konserwatystą awangardowym”.