AktualnościKulturaMiasto i region

Wystawa Muzeum Częstochowskiego z wyróżnieniem

Wystawa „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą” znalazła się w gronie laureatów Konkursu Marszałka Województwa Śląskiego na Wydarzenie Muzealne Roku 2021. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 listopada w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Wyróżnioną wystawę otwarto w sierpniu ubiegłego roku w budynku Starego Ratusza. Ekspozycja powstała przy udziale środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku, a także dzięki dotacji podmiotowej Urzędu Miasta Częstochowy i środkom własnym Muzeum Częstochowskiego. Niezwykła przestrzeń wystawiennicza to efekt realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Od 2006 roku za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego honorowane są muzea działające na terenie województwa śląskiego. W tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 35 zgłoszeń z 15 instytucji.


Źródło: UM Częstochowa/Muzeum Częstochowskie