AktualnościKultura

Wystawa malarstwa rosyjskiej artystki Czułpan Cwietkowej

Czułpan Cwietkowa urodziła się w 1959 roku w Ufie. Od 1976 roku mieszka i pracuje w Moskwie, gdzie w 1982 roku ukończyła Moskiewski Instytut Technologiczny. Obecnie jest zaangażowana w działalność dydaktyczną jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuk Pięknych RSUTS (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Turystyki i Usług, Moskwa). Jest członkiem Moskiewskiego Związku Artystów, Związku Artystów Rosji i Międzynarodowego Funduszu Sztuki.

Malarstwo Czułpan Cwietkowej cechują swoboda i rozległość obrazowania, wyraziste, pogłębione kolory, prostota tematyczna i plastyczna oraz duchowa więź z mistrzami przeszłości. Dostrzec można przede wszystkim wpływ impresjonistów moskiewskich i francuskich oraz malarstwa wschodniego. Zauważalna jest inspiracja twórczością postimpresjonisty Paula Cezanne’a, a więc są tu obecne geometryczne uproszczenia i synteza formy, ale nie tak daleko posunięte, jak to się dzieje u kubistów.

Tematami malarstwa Czułpan Cwietkowej są natura, zapamiętane zdarzenia i obrazy oraz ulotne wrażenia z tego, co widzi. Chętnie uczestniczy w wyprawach plenerowych. Tworzy malarstwo narracyjne, portrety, pejzaże i martwe natury. Jej celem jest odnalezienie równowagi pomiędzy konstrukcyjną budową obrazu a jego emocjonalną treścią.

Wystawę oglądać będzie można od 3 do 18 listopada 2021 w godzinach 10:00 – 20:00. Wstęp bezpłatny. Obowiązuje reżim sanitarny.