AktualnościMiasto i region

Wybrano nowego wykonawcę przebudowy Estakady

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie w drodze zakończonego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę realizacji pozostałego do wykonania zakresu przebudowy al. Wojska Polskiego (DK-91).

Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała pozytywną oceną formalną, zaproponowało konsorcjum firm: NDI S.A i NDI Sopot S.A. Firmy wyceniły konieczne do wykonania prace na nieco ponad 359 mln zł. Oczekiwanym przez zamawiającego terminem zakończenia inwestycji jest 30 listopada 2023 roku. Zgodnie z założonym w przetargu zakresem inwestycji, zadanie ma być zrealizowane według pierwotnych założeń i projektu, na który uzyskano zezwolenie na wykonanie inwestycji drogowej.

Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęto działania konieczne do wypełnienia procedury m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych.

O każdej istotnej dla przyszłości tej inwestycji sprawie poinformujemy [Państwa] niezwłocznie – stwierdza Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie.

źródło: MZD Częstochowa