AktualnościMiasto i region

Więcej kamer w mieście

Miejski monitoring wizyjny, którego centrum znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej, został rozbudowany o kolejne 2 punkty kamerowe. Tym razem w rejonie amfiteatru na Promenadzie w dzielnicy Północ oraz przy dworcu PKP Stradom. Kamery mają wgląd na budynek dworca, parking, a także wybudowane niedawno centrum przesiadkowe oraz wyremontowane ulice.

Obecnie system miejskiego monitoringu składa się ze 106 punktów kamerowych, które emitują 198 różnych obrazów czyli monitorowanych miejsc (z jednego słupa kamerowego może być emitowane z kilku urządzeń nawet do kilku obrazów).

Miejski monitoring Częstochowy powstał w 2009 roku. Wówczas składał się z 18 kamer w ścisłym centrum miasta. Przez ten czas stale przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców miasta oraz zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Centrum miejskiego monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej. Cywilni pracownicy Straży Miejskiej ujawnili od 2009 roku już około 35000 zdarzeń, które wymagały interwencji różnych służb, w zdecydowanej większości częstochowskich strażników miejskich (ok. 28000 interwencji). System miejskiego monitoringu jest stale rozbudowywany przez władze Częstochowy.

SC/Straż Miejska