AktualnościKultura

Wernisaż wystawy grafiki Katarzyny Winczek

8 października o godz. 18.00 w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego odbędzie się wernisaż wystawy „Terytoria. Granice. nowa odsłona” dr hab. Katarzyny Winczek. Artystka zajmuje się grafiką warsztatową, głównie wklęsłodrukiem. Jednocześnie uczy grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, którego zresztą jest Dziekanem (od 2019 roku).

Tematem, który nieustannie powraca w twórczości Autorki wystawy jest przestrzeń i to, w jaki sposób jest ona przez nas postrzegana. Wiele dowiadujemy się o niej z map, wyznaczających granice i linie podziału terytoriów. W ludzkiej pamięci funkcjonują obszary i miejsca, które podlegają przekształceniom, nieustannemu formowaniu przez czas, żywioły i działalność człowieka. To, co widoczne na powierzchni, skrywa linie i kształty, obecne wyłącznie w pamięci – zarówno tej jednostkowej, jak i tej społecznej, w której zakorzeniają się i trwają przez pokolenia. Artystka zadaje pytanie, w jaki sposób pojęcia granicy, wolności i terytorium wpływają na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie.

Grafiki Katarzyny Winczek są próbą uchwycenia zachodzących w przestrzeni zmian i procesów, które się do nich przyczyniają, ale także połączenia przeszłości z teraźniejszością. Powstający od 2019 roku cykl „Terytoria” to grafiki odbijane na tej samej matrycy, poddawanej jednak stopniowym przekształceniom, aż do granicy czytelności. Powrót do wersji sprzed ostatniego zapisu jest niemożliwy, a proces tworzenia – nieodwracalny.

Dr hab. Katarzyna Winczek w ostatnich latach skoncentrowała swoje zainteresowania wokół związków między sztuką i ekologią i możliwości zastosowania nietoksycznych technik grafiki warsztatowej. Podczas tworzenia prezentowanych na wystawie prac matryca trawiona była bezkwasowo, a do druku wykorzystana została farba wodozmywalna. Tym samym Autorka zajęła zdecydowane stanowisko w obliczu postępującego zniszczenia środowiska, które – także poprzez stosowanie środków chemicznych – zwraca się przeciwko człowiekowi.