We wtorek odbędzie się LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

We wtorek 16 sierpnia odbędzie LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 13.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Powołanie sekretarzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.1.LXIII.22)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXIII.22)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy”. (BR.3.LXIII.22)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej. (BR.4.LXIII.22)
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.LXIII.22)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego. (BR.6.LXIII.22)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.7.LXIII.22)
11. Zamknięcie obrad LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa