AktualnościMiasto i region

We wtorek odbędzie się LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

We wtorek 16 sierpnia odbędzie LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 13.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Powołanie sekretarzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.1.LXIII.22)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXIII.22)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy”. (BR.3.LXIII.22)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej. (BR.4.LXIII.22)
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.LXIII.22)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego. (BR.6.LXIII.22)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.7.LXIII.22)
11. Zamknięcie obrad LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa