AktualnościMiasto i region

W życie weszła uchwała Rady Miasta w sprawie „zieleni” na dachach i fasadach budynków

Dzisiaj weszła w życie Uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zieloną fasadę lub zainstalowano ogród wertykalny.

Proponowane zwolnienie to jeden z elementów projektu „CzęstoZielona” realizowanego w ramach miejskiego programu “Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Celem podatkowej zachęty ma być „więcej miejsc dla zieleni z myślą o estetyce i ekologii”. Uchwała jest adresowana tylko do właścicieli budynków jednorodzinnych.

Na mocy Uchwały mogą zostać zwolnione od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, w których:
1) wykonane zostały i są utrzymywane zielone dachy na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością;
2) zainstalowane zostały i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne, stanowiące co najmniej 75 proc. powierzchni ściany zewnętrznej, na której zostały utworzone te ogrody;
3) wykonana została i jest utrzymywana zielona fasada, na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50 proc. powierzchni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres 5 lat, do wysokości 50 proc. należnego od tego budynku, podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy. Zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia roku podatkowego następującego po wykonaniu zielonej fasady, zielonego dachu lub ogrodu wertykalnego i zrealizowaniu innych warunków określonych w uchwale.

Uchwała obowiązuje do końca 2023 roku. Informacji w jej sprawie udziela Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy. Tekst uchwały wraz z wnioskiem o zwolnienie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta.

źródło: UM Częstochowa