Miasto i region

W UJD trwa seminarium o niepełnosprawności

W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie trwa seminarium „Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”. Wydarzeniu towarzyszą: Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (oferta wsparcia UJD dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami), Forum Senioralne (prezentacja wytworów organizacji senioralnych) oraz Dzień Pracownika Socjalnego. Inicjatywa trwać będzie do godz. 14.30.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym, których dotyczy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych poświęcone jest Seminarium pt. „Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”.

Wykład wprowadzający: „Charakterystyka usług społecznych” wygłosi dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD. W panelu eksperckim: „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami” udział wezmą: Justyna Pawlak dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr Mariola Mirowska, prof. UJD Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Rafał Olszewski SSO Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sebastian Szymonik dyrektor generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska pełnomocnik prezesa zarządu PFRON, Paweł Bilski prezes Fundacji Oczami Brata.

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD  wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszeniem Pracy Socjalnej Auxilio Venire.

Źródło: UJD Częstochowa