AktualnościKultura

„W kręgu kultury Jerzego Giedroycia”

Jerzy Giedroyć to postać wielkiego formatu. Urodzony w Mińsku w 1906 roku, w spolszczonej rodzinie litewskiej, wiele podróżował i był wszechstronnie wykształcony. Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim i już w trakcie studiów udzielał się politycznie. Pracując następnie jako polityk, udzielał się publicystycznie. Krzewił kulturę polską poza granicami kraju, a najbardziej znanym owocem jego działalności jest czasopismo „Kultura”, skupiające najbardziej znanych pisarzy i publicystów emigracyjnych, wśród których wymienić należy Józefa Czapskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Czesława Miłosza. „Kultura” przestała wychodzić – zgodnie z życzeniem Redaktora – tuż po jego śmierci, a ostatni numer ukazał się w październiku 2000 roku.

Osoba Jerzego Giedroycia zainspirowała Joannę Sztencel do organizacji wystawy na jego temat. Spotkanie z Pomysłodawczynią poprowadzi dr Elżbieta Wróbel z Instytutu Literaturoznawstwa UJD w Częstochowie, w ramach spotkań Galerii Literackiej częstochowskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Spotkanie z pomysłodawczynią wystawy „Jerzy Giedroyc i jego dzieło” Joanną Sztencel, 21 października 2021, godz. 17:00, Muzeum Częstochowskie, Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica