AktualnościMiasto i region

W Koniecpolu odbyło się spotkanie z sołtysami na temat funduszy na 2023 rok

W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbyło się spotkanie, w trakcie którego każdemu sołectwu wręczono promesy, określające wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację zadań z funduszu sołeckiego w roku 2023.

W dalszej części spotkania burmistrz Ryszard Suliga z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w osobach sekretarza Sebastiana Musiała, Aldony Cisowskiej i Joanny Pietralik z działu inwestycji odpowiadali na pytania związane z ważnymi zadaniami, finansami, potrzebami mieszkańców. Burmistrz Ryszard Suliga przedstawił też ważne informacje z życia gminy oraz stan realizacji gminnych inwestycji i remontów.

Jednak głównym tematem spotkania był podział środków finansowych w ramach zabezpieczonego co roku w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Przypomnijmy, że fundusz sołecki w gminie Koniecpol został przywrócony po długiej przerwie, wynikającej z realizacji programu naprawczego w roku 2018. Po przyznaniu określonych kwot dla każdego sołectwa w sołectwach odbywają się zebrania wiejskie, w trakcie których społeczności lokalne dokonują analizy ważnych dla siebie przedsięwzięć i podejmują na podstawie uchwały decyzję o realizacji konkretnych zadań oraz podziale środków w ramach przydzielonych budżetów. Zadania zgłoszone burmistrzowi w postaci wniosku, podpisanego przez Radę Sołecką, muszą być m.in. zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia. Przedsięwzięcia te będą włączone do budżetu gminy na rok 2023.

Ważnym wsparciem funduszu sołeckiego jest corocznie nabór wniosków w ramach marszałkowskiego konkursu pn. „Inicjatywa Sołecka”. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach regionalnego konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. W tym roku pozyskano środki na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu wyposażenia boiska w sołectwie Radoszewnica.

źródło: koniecpol.info