Miasto i region

W Caritas działa Centrum Wsparcia Międzynarodowego

Od początku września w Centrum Wsparcia Międzynarodowego rozpoczął się intensywny okres działań wspierających osoby z  Ukrainy w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Z pomocy Centrum korzystają osoby, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy ze względu na barierę językową, społeczną lub brak doświadczenia zawodowego. 

Potrzeba wsparcia osób z Ukrainy w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, szczególnie tych o niskim statusie materialnym, okazuje się być większa niż zakładano. Jak zauważają pracownicy Centrum, najliczniejszą grupą beneficjentów Centrum są kobiety oraz kobiety z dziećmi, przez które podjęcie pracy ograniczone jest sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Wsparcie osób z Ukrainy w Centrum rozpoczyna się od rozmowy z pracownikami w zakresie potrzeb oraz rozpoznania możliwości czasowych i predyspozycji do podjęcia pracy. Pracownicy po wstępnych rozmowach kwalifikują osoby z Ukrainy do udziału w treningach zawodowych w trzech zakresach, ale  również udzielają informacji, co do innych możliwości zatrudnienia, w tym zatrudnienia socjalnego oraz, co jest bardzo częste, wspierają w zakresie tłumaczeń i załatwiania bieżących spraw urzędowych.

W Centrum trwa już pierwszy cykl treningowy. Do treningów zakwalifikowano już 15 osób: 7 z nich uczestniczy w treningu opiekuńczo-wychowawczym, 3 osoby uczestniczą w treningu gastronomicznym, a 5 osób – w treningu prac porządkowych. Trening trwa 5 miesięcy i pierwszy cykl zakończy się w styczniu 2023. Już trwają zapisy chętnych na kolejny cykl, który rozpocznie się w lutym 2023.

Swoje funkcjonowanie rozpoczął także punkt opieki dla dzieci oraz Klub Polsko-Ukraiński. Kobiety, które potrzebują doraźnego wsparcia w zakresie opieki dla swoich dzieci, przychodzą po wsparcie do Centrum lub na spotkanie do Klubu mogą zgłosić swoje dziecko do punktu, gdzie wychowawczynie sprawują opiekę nad dziećmi. Klub Polsko-Ukraiński zorganizował także wyjście kulturalne do Filharmonii Częstochowskiej, gdzie osoby z Ukrainy mogły obejrzeć fenomenalne przedstawienie baletowe narodowego baletu Ukrainy „Virski”, co dla uczestników spektaklu okazało się być wzruszającym przeżyciem. Osoby przychodzące do Klubu już planują kolejne wydarzenia integracyjne, w tym uczestnictwo w festynie mikołajkowym na rzecz dzieci ukraińskich, andrzejkowe wyjście na polski spektakl teatralny, aby szkolić swoje umiejętności językowe i inne.

Zapraszamy gorąco do odwiedzania Centrum! Pracownicy na pewno pomogą w trudnościach, udzielą informacji o dostępnych formach pomocowych i zaangażują we wspólne aktywności, które pozwolą poczuć się, jak u siebie.

Telefon: 511 580 156

E-mail: cwm@caritas.czest.pl

Źródło: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej