AktualnościMiasto i region

Utrudnienia w ruchu drogowym. Przebudowa DK-46 wkracza w kolejny etap

W najbliższym czasie będzie nadal obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 w zachodniej części miasta. Utrudnienia napotkamy w miejscach, gdzie odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Jedna z dwóch trwających obecnie w Częstochowie ogromnych inwestycji drogowych, czyli przebudowa DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary – wchodzi w kolejna fazę.

W związku z tym w najbliższym czasie będzie nadal obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 w zachodniej części miasta. Utrudnienia napotkamy w trzech wymienionych poniżej lokalizacjach – ruch na kilkusetmetrowych odcinkach odbywa się tam wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.

Od ul. Szybowej w rejonie granicy miasta do ul. Marynarskiej

Wykonano tam kanalizację deszczową od ul. Marynarskiej do ul. Szybowej oraz roboty drogowe na połowie jezdni (do warstwy wiążącej). Teraz wzmacniana jest skarpa kolejowa.

Od ul. Tatrzańskiej do mostu nad Gorzelanką

Trwa tam budowa tymczasowego obiektu nad Gorzelanką – będzie się na nim odbywał ruch podczas demontażu obecnego mostu i budowy nowego. Wykonywany jest obecnie także tzw. bajpas wodociągowy – czyli rodzaj obejścia – który umożliwi roboty związane z budową mostu. Trwa także budowa odcinka gazociągu w rejonie ul. Tatrzańskiej.

Od ul. Szamotowej w kierunku ul. Warownej

Powstał tam już kanał deszczowy od ul. Szamotowej do ul. Amonitowej – w najbliższym czasie będzie przedłużany od ul. Amonitowej do ul. Glinowej.  

Koszt umowny całej przebudowy DK-46 – będącej elementem programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” – to 98 mln zł, z dofinansowaniem ze środków UE. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.  

źródło: UM Częstochowa