AktualnościMiasto i region

Umowa na przedłużenie ul. Korfantego podpisana

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i przedstawiciele kadry zarządzającej firmy Strabag, wyłonionej w przetargu, podpisali dziś umowę na realizację budowy przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej.

Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i Olsztynem, jak i z całą Jurą Krakowsko–Częstochowską. To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Realizacja zadania będzie kosztować 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa wartości inwestycji, została zabezpieczona w ramach środków własnych Miasta.

Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku, obejmuje:
· wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łącznic;
· budowę wiaduktu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce;
· budowę wiaduktu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym;
· budowę odwodnienia;
· przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.;
· budowę pełnego oświetlenia drogowego;
· przebudowę kanalizacji kablowej;
· budowę kanału technologicznego;
· budowę infrastruktury przystankowej;
· zagospodarowanie zieleni.

Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to połowa października 2024 roku. Przypomnijmy, że przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, poprawiającą komunikację w strefie aktywności gospodarczej, której kontynuacją jest obecne przedłużenie do ulicy Bugajskiej (DK-46).

źródło: czestochowa.pl