AktualnościKulturaMiasto i region

„Trzy muzyczne oblicza wiary” w trzech częstochowskich kościołach

“Trzy muzyczne oblicza wiary” to koncerty muzyki sakralnej w trzech odsłonach: katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej. W każdym odłamie chrześcijaństwa śpiew chóralny jest niezwykle ważnym elementem obrzędów modlitwy, jednak wyraźnie zarysowane są różnice. Projekt “Trzy muzyczne oblicza wiary – sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa” to przede wszystkim artystyczny wyraz tych różnic i pochwała ekumenizmu – również do poszukiwania porozumienia dzięki muzyce, która stanowi podstawę liturgii w każdym z odłamów.

Ekumenizm, działalność na rzecz pojednania chrześcijan, to dialog różnych wyznań, próba wzajemnego zrozumienia i porozumienia. W projekcie “Trzy muzyczne oblicza wiary – sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa” Instytut Rozwoju Sztuki zwraca uwagę przede wszystkim uwagę na wielki dorobek polskich kompozytorów z zakresu muzyki sakralnej – wielcy twórcy często nie ograniczali się do tworzenia muzyki zgodnej z jednym z odłamów chrześcijaństwa sięgając po tradycje wielu. Przykładem może być tu Krzysztof Penderecki, którego wszechstronność namawiała do eksplorowania różnych terenów muzyki sakralnej. I do tej eksploracji zachęcać chcemy odbiorców koncertów. Koncerty mają na celu poszukiwanie zarówno różnic jak i podobieństw w twórczości każdego z odłamów wiary, eksplorację tradycji i nowoczesności, poznawanie twórczości kompozytorów dawnych i współczesnych. To przenikanie się stylów i czasów nawiązuje do przenikania się wiary – wszystkie przecież są częścią chrześcijaństwa, a różnic jest w niej mniej, aniżeli części wspólnych. Do wyrażania poprzez muzykę tej wspólnoty organizatorzy będą dążyć.

Na projekt składają się 3 koncerty realizowane przez śpiewaków Chóru Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Każdy z koncertów zrealizowany zostanie w innej świątyni – w Bazylice Jasnogórskiej, oraz w Kościele ewangelicko-augsburskim i Cerkwi Matki Boskiej Częstochowskiej. Trzy piękne zabytki, w których zabrzmi ich rodzima muzyka.

Interesującym jest fakt połączenia dwóch koncertów – w Cerkwi i Kościele Ewangelickim w niejako jedno wydarzenie. Koncerty realizowane jeden po drugim połączony będzie z przejściem publiczności i artystów między Świątyniami.

Będzie to jeszcze lepsza okazja by bezpośrednio porównać muzykę wybrzmiewającą w dwóch odrębnych odłamach wiary.

Trzy muzyczne oblicza wiary – sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa

CZWARTEK, 29 WRZEŚNIA
godz. 17 – Koncert muzyki katolickiej w bazylice na Jasnej Górze

NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA
godz. 17 – Koncert muzyki protestanckiej w kościele ewangelicko-augsburskim (ul. Śląska 20)

NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA
godz. 18 – Koncert muzyki cerkiewnej w cerkwi Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej (ul. Kopernika 23)

źródło: Filharmonia Częstochowska

fot. Studio Częstochowa