AktualnościMiasto i region

Szpital na Parkitce otrzyma 8 mln zł dofinansowania

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję o dofinansowaniu oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych w 29 szpitalach. Lista placówek została ogłoszona 27 lipca 2022 r. Wśród nich znalazł się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Otrzyma on 8 mln złotych, a środki te zostaną przeznaczone m.in. na remont i modernizację oddziału zakaźnego przy ul. PCK oraz modernizację laboratorium mikrobiologicznego w głównej siedzibie.

– Konkurs wymagał przygotowania odpowiedniej koncepcji i dokumentacji. Jego wyniki zostały ogłoszone pod koniec lipca. Spośród 62 podmiotów, 29 placówek – w tym nasz Szpital – otrzymało dofinansowanie. Środki zostaną przeznaczone na remont i modernizację oddziału zakaźnego (dwóch pięter przy ulicy PCK 7), remont klatek schodowych po kątem ppoż., remont dachu, podjazdu oraz modernizację laboratorium mikrobiologicznego w głównej siedzibie. Cały projekt jest wart  8.976.127 zł, z czego 8 mln zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa – powiedział o konkursie i przyznanych środkach Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Łączne wsparcie, jakiego udzieli szpitalom Ministerstwo Zdrowia wyniesie blisko 200 mln zł. Środki te pochodzą z unijnej inicjatywy REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i umożliwią m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wykonanie szeregu niezbędnych prac budowlanych.

fot.: politykazdrowotna.com