AktualnościMiasto i region

Szkolenie „Akademia Lidera”

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizował bezpłatne szkolenie na temat różnych aspektów pracy lidera, tym razem w trybie stacjonarnym. Szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych itd. Podczas zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak efektywnie zarządzać zespołem, budować autorytet i radzić sobie z konfliktami.

Szkolenie poprowadził Mirosław Serbinowicz, trener, specjalista z dziedzin zarządzania, negocjacji i komunikacji interpersonalnej, absolwent studiów menedżerskich na Politechnice Gdańskiej i filozofii na KUL, certyfikowany trener i ekspert dialogu społecznego i negocjacji.