AktualnościMiasto i region

Szkolenia dla wolontariuszy i nauczycieli prowadzących szkolne koła wolontariatu

Fundacja dla Życia i Rodziny wraz z Fundacją Wolności i Rozwoju Społecznego przez najbliższe 2 lata będzie realizować program „Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” jako Lokalni Partnerzy Korpusu Solidarności w latach 2021 – 2023.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów i nauczycieli prowadzących szkolne koła wolontariatu z regionu częstochowskiego w zakresie:

– podstawy funkcjonowania wolontariatu

– warsztaty rozwijające z tematyki m. in: prawa, couchingu, wystąpień i pracy wizerunkowej itp.

– rozwój umiejętności interpersonalnych

– organizację wizyt studyjnych w częstochowskich organizacjach oraz inicjowanie różnego rodzaju akcji społecznych

Do projektu mogą przystąpić nie tylko osoby działające w wolontariacie, ale także wszyscy, którym bliska jest idea wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA-tqfYtUDQD8VB0q_yll_lcacYt9FIJngXl1uSdbnUoBy3g/viewform

Formularz zgłoszeniowy dla koordynatorów i liderów organizacji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjDm3YYGFUza-fbi6c7LVFcZNinPBL0IxtpjGpHMxURsRIfg/viewform

Czym jest Korpus Solidarności?

To program, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie wolontariuszy, organizatorów wolontariatu i otoczenia wolontariatu szczególnie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego. Jego nową inicjatywą jest ogólnopolskich System Obsługi Wolontariatu

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #KorpusSolidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.