KulturaMiasto i region

Święto Muzyki w Częstochowie – koncert ZSM im. M. J. Żebrowskiego

To już 22 Święto Muzyki obchodzone w Częstochowie, które wpisuje się we wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych. Przez kilka dni mogliśmy uczestniczyć w koncertach odbywających się w jasnogórskiej bazylice i kaplicy Cudownego Obrazu, a także w kościele Nawiedzenia NMP przy ul. Okólnej oraz Filharmonii Częstochowskiej. Wykonawcami koncertów byli młodzi częstochowscy artyści z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego oraz muzycy z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską.

– W Średniowieczu uznano Cecyclię jako patronkę być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono wzmiankę, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty to ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu. Sam fakt, że jest patronką muzyki kościelnej opiera się na tradycji. Myślę, że nie chodzi o jej wstawienncitwo pod względem muzycznym, tylko bardziej o wychwalanie Pana Boga poprzez grę na instrumentach- mówi ks. Mateusz Ociepka z Ośrodka Muzyki Liturgicznej w Częstochowie.