AktualnościMiasto i region

Stypendia dla medyków

Do 30 września studenci kierunków medycznych i pielęgniarskich mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu „Częstochowa dla Medyków”. O stypendium mogą starać się studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po ukończeniu studiów (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się pracować (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Od tego roku o stypendium mogą ubiegać się także studentki i studenci ostatniego roku kierunku pielęgniarskiego I i II stopnia. Pod uwagę brani są jednak tylko absolwenci uczelni z terenu Częstochowy. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w ciągu najpóźniej 3 miesięcy zdecydują się na pracę w częstochowskim Szpitalu Miejskim przez okres minimalnie 3 lat. Wysokość stypendium dla studentów i studentek pielęgniarstwa wynosi 1000 zł, a dla studentów i studentek kierunku lekarskiego 2000 zł. Środki wypłacane będą przez 9 miesięcy, adekwatnie do trwania roku akademickiego.