Zbigniew Warpechowski odc. 2

Zbigniew Warpechowski odc. 1


Wojciech Kowalski to aktor Teatru From Poland, twórca wielu happeningów, konferansjer, instruktor teatralny, polonista, animator życia kulturalnego.

Wojciech Kowalski odc. 1

Wojciech Kowalski odc. 2

Back to Top