AktualnościMiasto i region

Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy poparło stanowisko prezydenta w sprawie poparcia wniosku o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk jako przewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy poprowadził obrady prezydium tej międzynarodowej organizacji zrzeszającej 81 miast. Przygotowane przez prezydenta stanowisko w sprawie poparcia dla wniosku Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej uzyskało poparcie pozostałych członków Stowarzyszenia.

Korzystając z połączenia online z reprezentantami prezydium, Krzysztof Matyjaszczyk poprosił o zajęcie wspólnego stanowiska w sprawie ukraińskich aspiracji do szybkiego przyjęcia w poczet krajów unijnych oraz celem wspólnego potępienia działań wojennych.

– Ukraina od wielu lat udowadnia, że bliskie są jej wartości europejskie, a ukraińskie miasta stanowią niezastąpioną, bardzo aktywną część naszego Stowarzyszenia. Wierzę, że dzięki przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej, Ukraina będzie mogła łatwiej powstać z gruzów i odbudować swoje miasta, poczuć, że jest w gronie przyjaciół, którzy podzielają jej chęć do życia w pokoju oraz propagowania uniwersalnych wartości: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka, czyli fundamentów wolnej Europy – mówił prezydent w czasie obrad.

Prezydent w swoim apelu przypomniał, że giną tysiące niewinnych ludzi i stoimy w obliczu ogromnej katastrofy humanitarnej: – Dlatego z całą stanowczością musimy przeciwstawić się tej napaści i potępić prowadzenie przez Federację Rosyjską niszczycielskich działań wojennych w tym kraju.

W związku z prowadzeniem walki z rosyjskim agresorem w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele prezydium z miasta Charków.

– Charków wie, że ich wspieramy, wiedzą o naszym zaangażowaniu i organizowaniu pomocy dla Ukrainy. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że jest to obecnie jedno z najbardziej zniszczonych ukraińskich miast, w którym Rosjanie zniszczyli niemal całą infrastrukturę, bombardując budynki administracji, szpitale, szkoły, domy mieszkalne, a więc odbudowa tego miasta potrwa z pewnością wiele lat – mówił Krzysztof Matyjaszczyk.

Stanowisko (treść pod tekstem) zostało przyjęte i skierowane do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Ponadto miasta ukraińskie prosiły o pomoc w zamknięciu przestrzeni powietrznej: Mer Charkowa skierował w tej sprawie list do Prezydenta Częstochowy, a Mer Iwano-Frankiwska podkreślał wagę tego apelu osobiście podczas obrad Prezydium.

W nawiązaniu do tego apelu prezydent skierował pismo do Mariji Pejčinović Burić, Sekretarz Generalnej Rady Europy, pod auspicjami której funkcjonuje stowarzyszenie, przekazując prośbę o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Treść stanowiska kierowanego do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego:

Szanowna Pani Przewodnicząca,

    Od kilkunastu dni, po napaści Federacji Rosyjskiej na demokratyczny kraj – Ukrainę trwa heroiczna walka narodu ukraińskiego z rosyjskim agresorem.
Docierające do nas obrazy wojny, która dotyka w dużej mierze cywilów, przerażają swoją bezwzględnością, przywołując na myśl te, zrobione podczas II Wojny Światowej. Podczas ataków i bombardowań w gruzy zamieniane są całe miasta: instytucje miejskie, szkoły, przedszkola, szpitale, osiedla mieszkaniowe. W zniszczonych miastach zaczyna brakować żywności, wody pitnej, nie ma elektryczności, mimo panującego mrozu nie działa ogrzewanie. Giną tysiące niewinnych ludzi. Stoimy w obliczu ogromnej katastrofy humanitarnej. Dlatego, jako Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy, z całą stanowczością przeciwstawiamy się napaści Rosji na Ukrainę i potępiamy prowadzenie przez Federację Rosyjską niszczycielskich działań wojennych w tym kraju.
    Jesteśmy przedstawicielami miast zjednoczonych europejskimi ideami: solidarności, równości, współdziałania i mimo, że mamy różne tradycje, symbole, języki, światopoglądy, to wszyscy jesteśmy razem jedną rodziną Europejczyków.
    Tragedia wojny zmobilizowała ludzi, chcących pomóc Ukrainie. Na naszych oczach jednoczy się świat w celu wsparcia i pokazania solidarności z narodem ukraińskim. Nasz szacunek i podziw dla niezłomnych obrońców ich ojczyzny wyrażamy zarówno słowami, jak i czynami. Organizowane są tysiące zbiórek pomocy humanitarnej, do Ukrainy wysyłane są m.in.: sprzęt obronny, artykuły pierwszej potrzeby, środki medyczne, żywność. Państwa
sąsiadujące z Ukrainą przyjmują na swoim terytorium uchodźców. Do Polski przybyło dotychczas ponad milion osób, w większości kobiet i dzieci, a naszym obowiązkiem jest teraz zapewnienie im bezpieczeństwa i dachu nad głową, tak aby ich ojcowie, mężowie, synowie walczący w imię wolności swojej i całego świata nie musieli się martwić o los swoich bliskich i w pełni mogli skupić się na odparciu wrogiej inwazji.
    Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które zrzesza obecnie 81 miast nagrodzonych tym wyróżnieniem, z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że ukraińskie samorządy od lat udowadniają jak bliskie są im europejskie wartości, stanowiąc niezastąpioną, bardzo aktywną część Stowarzyszenia. Nie można nie zauważyć ich zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz integracji europejskiej. Ukraińcy to ludzie wierzący w dobrą przyszłość we wspólnocie europejskiej, przedstawiciele miast laureatów z Charkowa, Iwano-Frankiwska, Chmielnickiego nie raz pokazywali swoją gotowość, aby stać się częścią zjednoczonej Europy. Dlatego, z całym przekonaniem, chcielibyśmy jako Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy poprzeć wniosek podpisany przez Pana Prezydenta Zełeńskiego o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej.  Pragniemy prosić Parlament Europejski oraz wszystkie państwa członkowskie by w tej trudnej chwili okazali naszym przyjaciołom jednomyślność i konsekwencję w działaniu. Popieramy nie tylko przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej, ale jej pełne włączenie w struktury wspólnoty. Bezpieczeństwo przyszłych pokoleń państw starego kontynentu jest w naszych rękach i wymaga abyśmy wszyscy bez wyjątku mówili jednym głosem.
    Wierzę, że dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej Ukraina po odparciu bandyckiego ataku będzie mogła łatwiej powstać z gruzów i odbudować swoje miasta, poczuć, że jest w gronie przyjaciół, którzy podzielają jej chęć do życia w pokoju oraz propagowania uniwersalnych wartości: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka – wszystkich fundamentów wolnej Europy.

    Jestem głęboko przekonany, że w tym kluczowym i historycznym momencie Europa nie zawiedzie.

 Z poważaniem

Krzysztof Matyjaszczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Miast Laureatów Nagrody Europy

źródło: UM Częstochowa