AktualnościMiasto i region

Stanowisko Rady Miasta ws. zakupu energii

Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych. Radni postanowili swój apel przesłać do Premiera, Ministra Aktywów Państwowych i posłów z regionu.

Rada Miasta wyraziła pilną potrzebę zawarcia umowy na dostawy prądu w przyszłym roku – z uwagi na brak dotychczasowych ofert ze strony państwowych spółek energetycznych.

Treść stanowiska:    
Rada Miasta Częstochowy wyraża swoje rozczarowanie w związku z niezłożeniem ofert dotyczących dostaw energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych przez państwowe spółki energetyczne.
Pomimo złożonych zapytań ze strony państwowych spółek energetycznych w trakcie poprzednich dwóch przetargów, nie wpłynęła żadna oferta, co jest niezrozumiałe zarówno dla władz miasta, jak i mieszkańców Częstochowy.
Obecnie miasto Częstochowa rozpisało w tej sprawie trzeci przetarg, ale z uwagi na znaczny upływ czasu – ze skróconym terminem składania ofert.
Rada Miasta Częstochowy wyraża swoje obawy w związku z brakiem zapewnienia energii elektrycznej w 2023 roku dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców przez państwowe spółki, które zostały do tego powołane.
Zapowiedzi zwiększenia ceny energii elektrycznej i opóźnianie procesu wyboru dostawcy wpływają negatywnie na sytuację miasta i jednostek podległych, co wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców.
Częstochowa zmuszona trudną sytuacją energetyczną w kraju, jak i brakiem działań ze strony państwowych podmiotów energetycznych wprowadza oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Wobec przedstawionych argumentów, zwracamy się do Pana Premiera, Pana Ministra
i parlamentarzystów regionu częstochowskiego o jak najszybsze doprowadzenie do rozwiązania problemu z zawarciem umowy na dostawy energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych w 2023 roku.

Źródło: UM Częstochowa