AktualnościMiasto i region

Stan robót na budowie nowej alei Wojska Polskiego. Co zostało dotychczas zrobione?

Rzućmy okiem na poszczególne odcinki ogromnej inwestycji, która finalnie ma przysłużyć się – jak głosi sama nazwa miejskiego programu – ,,Lepszej Komunikacji w Częstochowie.”  

U progu wiosny stan robót na budowie nowej alei Wojska Polskiego (DK-91) prezentuje się następująco:


Odcinek I (od początku zakresu robót od strony Warszawy do mostu na rzece Warcie):

W pierwszej kolejności wykonywane są roboty na jezdni w kierunku Katowic, a ruch odbywa się jezdnią na Warszawę. Zakończono już roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz przebudowano infrastrukturę dla nowego oświetlenia drogowego. Na ukończeniu są prace polegające na przebudowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak również budowa obiektów mostowych nad ul. Wesołą i ul. Papierową. W najbliższych tygodniach przewiduje się rozpoczęcie robót drogowych na zamkniętej jezdni w kierunku Katowic.  


Odcinek II (od mostu na rzece Warcie do mostu nad torami kolejowymi):

Usunięto kolizje sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazowych. Rozpoczęto roboty związane z budową nowego mostu na Warcie. Na przełom kwietnia i maja planowane jest przystąpienie do budowy obiektu mostowego nad ulicami Krakowską i Rejtana. Jego budowa pozwoli zamienić obecne jednopoziomowe skrzyżowanie tych ulic z al. Wojska Polskiego w bezkolizyjny, dwupoziomowy węzeł drogowy. W ciągu około trzech tygodni powinna rozpocząć się przebudowa kanalizacji deszczowej, a w dalszej perspektywie także roboty drogowe.


Odcinek III (od mostu nad torami kolejowymi do dawnej estakady na Rakowie):

W pierwszej kolejności przebudowywana jest jezdnia w kierunku Warszawy, a ruch poprowadzono po jezdni w kierunku Katowic. Obecnie trwa przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z przebiegiem al. Wojska Polskiego. W ciągi kilku tygodni wykonawca planuje rozpocząć roboty na wiadukcie nad ul. Bór oraz kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, łączącej DK-91 z ul. Rejtana. Spowoduje to zamknięcie ul. Bór w zakresie przejazdu pod al. Wojska Polskiego oraz zamknięcie kładki. Ruch pieszy zostanie poprowadzony istniejącym ciągiem pieszym pod wiaduktem nad torami. Poinformują o tym ustawione w terenie znaki.


Odcinek IV (dawna estakada na Rakowie wraz z dojazdami):

Do momentu oddania do użytku nowego obiektu ruch odbywał się będzie w poziomie skrzyżowania (w załączeniu zdjęcie Odcinek IV). Wykonano już posadowienie (roboty palowe) nowej estakady. Trwa budowa jej podpór. Potem będzie można przystąpić do scalania konstrukcji stalowej nowych przęseł – dostarczanie jej elementów na plac budowy zacznie się z początkiem kwietnia.


Odcinek V (od dawnej estakady do końca zakresu robót od strony Katowic):

Tutaj (podobnie jak na odcinku I) ruch poprowadzono po jezdni w kierunku Warszawy, a przebudowywana jest sąsiednia jezdnia. Obecnie trwa przebudowa sieci uzbrojenia terenu (w załączeniu zdjęcie Odcinek V). Na maj zaplanowano rozbiórkę kładki dla pieszych nad al. Wojska Polskiego, wyłączonej z użytkowania z powodu jej stanu technicznego. Tuż po tym wykonawca zacznie budować nową.  


Postępy robót oznaczają, że jeszcze wiosną możemy się spodziewać zmian w czasowej organizacji ruchu w obrębie całej inwestycji. Miejski Zarząd Dróg zapowiada podanie szczegółów w odrębnych komunikatach.

Koszt inwestycji prowadzonej w ramach programu ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie” w podstawowym zakresie umowy to 179 mln zł.  

źródło: UM Częstochowa