AktualnościMiasto i region

Sąd umorzył sprawę obrazu Matki Boskiej z tęczową aureolą

Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego o umorzeniu sprawy obrazy uczuć religijnych, której miał się dopuścić jeden z uczestników Marszu Równości w czerwcu 2019 roku. Mężczyzna niósł obraz Matki Boskiej z tęczową aureolą. Zdaniem sądu nie doszło do obrazy uczuć religijnych, a uczestnicy marszu promowali hasła równości, miłości i szacunku.

Akt oskarżenia dotyczył wydarzeń z 16 czerwca 2019 r. Tego dnia uczestnicy II Marszu Równości ubrani w tęczowe barwy szli ulicami Częstochowy z reprodukcją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus. Aureola otaczająca głowę Matki Boskiej i Jezusa miała tęczowe barwy.

W październiku 2019 r. postępowanie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Jednak po kilku tygodniach prokuratura podjęła ponownie sprawę argumentując, że decyzja o umorzeniu była przedwczesna i potrzeba powołać biegłego z zakresu socjolingwistyki. Policja apelowała o zgłaszanie się wszystkich osób, które poczuły się urażone obrazem. Zdaniem biegłego – pracownika naukowego w stopniu doktora habilitowanego – “obraźliwy i znieważający był akt eksponowania reprodukcji w dniu pielgrzymki dzieci, w miejscu szczególnym — w Alejach NMP, które wiodą do sanktuarium na Jasnej Górze”. W jego opinii reprodukcja obrazu mogła zostać potraktowana przez wiernych jako “ideologiczny atak na symbole religijne, mający charakter prowokacji”.

We wrześniu Sąd Rejonowy umorzył sprawę. W ocenie sądu mieszkaniec Warszawy nie złamał prawa, bo nie przekroczył granic przysługującej mu wolności wyrażania poglądów i zwracał uwagę na ważny problem społeczny. Zdaniem sądu jest to przekaz pozytywny. Wyobrażenie Matki Boskiej i dzieciątka Jezus z tęczowymi nimbami nie ma w żadnym przypadku charakteru obraźliwego czy wulgarnego. Zażalenie na tę decyzję złożyła prokuratura i oskarżyciele posiłkowi. Zażalenie 15 marca 2022 roku rozpatrywał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Podtrzymał on wcześniejszą decyzje Sądu Rejonowego.

– Sąd nie dopatruje się w zachowaniu oskarżonego obrazy uczuć religijnych. Brał on udział w marszu, który promował idee równości, braku dyskryminacji, a w konsekwencji miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Dowody w postaci nagrań z tego wydarzenia wskazują, że oskarżony trzyma obraz, ale nie wykonuje żadnych gestów – podkreślała w uzasadnieniu sędzia Anna Radojewska, dodając, że uczestnicy marszu promowali m.in. tolerancję, a z przeciwnej strony w ich stronę kierowane były wulgaryzmy.

Wyrok częstochowskiego sądu jest prawomocny.

fot.: Agencja Gazeta