AktualnościMiasto i region

Sąd Apelacyjny w Katowicach: Ryszard Bogucki nie wyjdzie na wolność przed upływem kary

Skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Ryszard Bogucki odbędzie tę karę w jej pełnym wymiarze. Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował we wtorek, że Bogucki nie wyjdzie na wolność na 3,5 roku przed upływem kary. Uwzględnił tym samym zażalenie prokuratury na wcześniejsze nieprawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie, który zwolnił Boguckiego z odbycia reszty kary.

Pełnomocnik Boguckiego mec. Grzegorz Szwoch po ogłoszeniu postanowienia sądu odczytał dziennikarzom oświadczenie swojego klienta, który zapowiedział, że nie będzie się już ubiegał o przedterminowe zwolnienie.

“Odbędę karę 25 lat pozbawienia wolności w pełnym wymiarze. Można mi zabrać wszystko: majątek, rodzinę, wolność, ale nikt nie jest w stanie odebrać mi poczucia godności osobistej” – oświadczył Ryszard Bogucki. – “Pozostaje mi nadzieja, że Sąd Najwyższy rozstrzygając wniosek o wznowienie postępowania uchyli w całości prawomocny wyrok 25 lat pozbawienia wolności, który w wymiarze ponad 21 lat i 6 miesięcy aktualnie odbyłem” – dodał.

Sędzia Teresa Jędrzejas-Paluch uznała we wtorek, że sąd okręgowy “dokonał błędnych ustaleń faktycznych, w oparciu o które stwierdził, że proces resocjalizacji skazanego w warunkach izolacji może być prowadzony w warunkach wolnościowych”.

– Sąd I instancji, formułując wobec pozytywną prognozę kryminologiczno-społeczną, pominął część wynikających z zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego okoliczności, równocześnie nadając nadmierną wagę wyłącznie pozytywnym aspektom funkcjonowania Ryszarda Boguckiego w warunkach izolacji penitencjarnej – wskazała sędzia Jędrzejas-Paluch.

Przypomniała, że skazanego można zwolnić z odbycia kary, jeśli kompleksowa ocena jego postawy i zachowania po popełnieniu czynu, a także inne kryteria prognostyczne – jak karalność, właściwości i warunki osobiste tej osoby, jej sposób życia przed popełnieniem przestępstw i okoliczności ich popełnienia – uzasadniają przekonanie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Sędzia Jędrzejas-Paluch stwierdziła, że zachowanie Ryszarda Boguckiego w warunkach izolacji penitencjarnej jest stabilne i utrzymuje się na poprawnym poziomie. Zwróciła jednak uwagę, że jedynie w umiarkowanym stopniu wywiązywał się on z zadań programu indywidualnego oddziaływania, a od 2020 roku odmawia udziału w programach resocjalizacyjnych, co ma być wyrazem jego sprzeciw wobec funkcjonowania sytemu penitencjarnego. Nie podejmował też w więzieniu pracy i nie korzystał z przepustek, co oznacza, że “nie był sprawdzany w warunkach wolnościowych”.

Wtorkowe postanowienie Sądu Apelacyjnego o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia stało się prawomocne z chwilą jego ogłoszenia.

źródło: PAP