AktualnościMiasto i region

Rekrutacja uzupełniająca w szkołach. Wolne są 464 miejsca

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca w miejskich szkołach ponadpodstawowych. Placówki dysponują jeszcze 464 miejscami.

W czwartek 28 lipca upłynął termin dostarczania przez uczniów oryginałów świadectw, co było warunkiem przyjęcia do szkoły. 218 uczniów nie potwierdziło ostatecznie woli uczęszczania do szkoły, w tym 50 do liceum, 86 do technikum oraz 82 w szkołach branżowych. Wydział Edukacji Urzędu Miasta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zwiększył ponadto liczbę miejsc zarówno w liceach, jak i w technikach (łącznie o 246 miejsc).

Utworzone przez miasto miejsca oraz te wynikające z rezygnacji zakwalifikowanych wstępnie uczniów, dają w sumie 464 miejsca, którymi dysponują szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej (167 w liceach, 218 w technikach oraz 82 miejsca w szkołach branżowych). Uczniowie od 1 sierpnia mogą składać w szkołach wnioski o przyjęcie. W rekrutacji uzupełniającej o zakwalifikowaniu ucznia do szkoły również decyduje liczba punktów.

Wolne miejsca posiadają następujące szkoły miejskie:

Licea (167 miejsc):
– I LO  im. Juliusza Słowackiego 15
– II LO im. Romualda Traugutta 14
– III LO  im. dra W. Biegańskiego 1
– IV LO im. H. Sienkiewicza 18
– V LO im. A. Mickiewicza 23
– VII im. m. Kopernika 17
– VIII LO Samorządowe 59
– XII LO w ZSTiO S. Żeromskiego 8.

Technika (218 miejsc):
– Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego 24
– Zespół Szkół Ekonomicznych 46
– Zespół Szkół im. gen. W. Andersa 5
– Techniczne Zakłady Naukowe 14
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 17
– Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 21
– Zespół Szkół Gastronomicznych 15
– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 25
– Zespół Szkół Samochodowych 20
– Zespół Szkół im. B. Prusa 15
– Zespół Szkół Technicznych 16.

Branżowe (82 miejsca):
– Zespół Szkół S im. J. Kochanowskiego 6
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 9
– Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 1
– Zespół Szkół Gastronomicznych 4
– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 8
– Zespół Szkół Samochodowych 21.

źródło: UM Częstochowa