AktualnościMiasto i region

Radni przeciwko finansowaniu lekcji religii

Na ostatniej sesji Rady Miasta przyjęto stanowisko w sprawie apelu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy.

TREŚĆ STANOWISKA:

W związku z rosnącymi, niezależnie od miasta, kosztami obsługi systemu edukacji, Rada Miasta
Częstochowy apeluje do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy.
W częstochowskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Częstochowa, jest
131 etatów nauczycieli religii (księży, sióstr oraz katechetów).
Roczne koszty wynagrodzenia nauczycieli religii w Częstochowie to 9 563 454 zł.
Wydatki ponoszone na naukę lekcji religii w szkołach w 70% (6 694 418 zł) finansowane są z subwencji
oświatowej, a w 30% (2 869 036 zł) z dochodów własnych miasta.
Rokrocznie coraz więcej uczniów rezygnuje z uczestnictwa w lekcjach religii, pomimo tego koszty
organizacji zajęć nie maleją. Wobec bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, przed którą zostały postawione samorządy, w tym Częstochowa, oraz dynamicznie rosnących kosztów obsługi systemu edukacji, zwracamy się z prośbą o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy.
Zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu miasta nie jest projektem wymierzonym przeciwko żadnej religii ani przeciwko żadnemu kościołowi. Nasz apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań.
Jako samorząd, zmuszony do szukania oszczędności, zachowując tak duże środki z organizacji lekcji religii będziemy mogli przeznaczyć ten kapitał bezpośrednio na zadania budżetowe dla naszych mieszkańców.

_________

Projekt stanowiska jest inicjatywą grupy radnych i był dwukrotnie przedmiotem dyskusji w czasie sesji Rady Miasta. Stanowisko na pewno zwraca uwagę na szerszy problem, jakim są finansowe niedobory w oświacie. Częstochowa, tak jak inne samorządy, musi z tego powodu dokładać coraz wyższe kwoty do zadań subwencjonowanych, czyli takich, na jakie powinno teoretycznie starczać środków z ministerialnej subwencji. Obecnie w Częstochowie jest to ok. 150 mln zł rocznie, podczas gdy przed reformą edukacji było to niespełna 50 mln zł. Wydatki oświatowe to jeden z głównych powodów zmniejszania się możliwości wydatkowych miasta, a tym samym zaspokajania wielu lokalnych potrzeb. Miasta, w tym Częstochowa, od dłuższego czasu gremialnie domagają się zmiany systemu finansowania oświaty.

Źródło: UM Częstochowa