AktualnościMiasto i region

Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie pomnika Armii Czerwonej na Cmentarzu Kule

Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie rozebrania pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Kule. Uchwała jest kierowana do Wojewody Śląskiego, ponieważ ewentualna decyzja w tej sprawie należy do administracji rządowej.  

W przyjętym przez Radę Miasta na sesji 26 maja 2022 r. stanowisku czytamy:

Rada Miasta Częstochowy opowiada się za rozebraniem pomnika poświęconego Armii Czerwonej na cmentarzu Kule w Częstochowie. Pomnik ten zawiera symbole totalitaryzmu komunistycznego – sierp i młot, które powinny być usunięte z przestrzeni publicznej. Rozebranie pomnika ku czci „bohaterów” Armii Czerwonej, która mając wyzwolić „słowiańskie narody” zniewoliła naszą Ojczyznę, jest w obecnej sytuacji nie tylko uzasadnionym, ale i potrzebnym wyrazem potępienia zła wyrządzanego na Ukrainie.

Nie tylko przywódca Rosji wprost powołuje się na spuściznę ZSRR, nie tylko wojsko jest  kontynuatorem tradycji armii radzieckiej, z przykrością widzimy jak większość obywateli tego państwa popiera imperialną politykę i zbrodniczą działalność armii.

Żołnierze Armii Czerwonej 77 lat temu na terenie Częstochowy zachowywali się w sposób niegodny dokonując licznych zabójstw, napadów, kradzieży oraz gwałtów. Po latach armia rosyjska napadła na wolny kraj Ukrainę, dokonując również bestialskich mordów na cywilach, tortur na jeńcach wojennych oraz gwałtów, napadów, kradzieży mienia prywatnego oraz państwowego. Takiej armii nie należy się żaden pomnik, a potępienie.
Ponadto pomnik jest w bardzo złym stanie technicznym. Kosztowny remont betonowego obelisku byłby w obliczu najazdu amii rosyjskiej na Ukrainę nie tylko groteską, ale i zaprzeczaniem tego czego Polacy, w tym i Częstochowianie, dokonali po 24 lutego br.

Rada Miasta Częstochowy z cała mocą podkreśla, że rozebranie pomnika należy oddzielić od miejsc pochówku poległych żołnierzy radzieckich. To, jak każde inne miejsce wiecznego spoczynku zmarłych otaczamy należymy szacunkiem i czcią. Istniejące groby żołnierzy zgodnie z wymogami prawa w dalszym ciągu pozostają pod należytą opieką.

Rada Miasta wezwała jednocześnie Wojewodę Śląskiego do podjęcia, bez zbędnej zwłoki, stosownych działań zmierzających do realizacji uchwały (opieka nad cmentarzami wojennymi to zadanie administracji rządowej).
Samo wyrażenie woli przez częstochowski samorząd nie oznacza więc automatycznej decyzji o rozebraniu pomnika, ponieważ nie jest to kompetencja samorządu. Wojewoda Śląski w przypadku wszczęcia stosownej procedury, będzie zobowiązany do uzyskania zgód Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwatora zabytków oraz administratora cmentarza.

źródło: UM Częstochowa