AktualnościMiasto i region

Przy ul. Legionów powstał kanał grawitacyjny

Nowy kanał sanitarny długości ponad 1,1 km wraz z 38 przyłączami zbudowano w pasie drogowym ul. Legionów w Częstochowie.  Inwestycja kosztowała 3 mln zł.

Kanał zaprojektowano w środkowym zieleńcu oraz poboczu ziemnym ulicy. Obsłuży przyległe do pasa drogowego ul. Legionów posesje, w tym zlokalizowane w tym rejonie zakłady, hale i siedziby firm.

Zakres prac obejmował budowę kanału sanitarnego o łącznej długości 1108,5 m z rur PVC-U oraz wpięciem do istniejącego kanału w ul. Legionów oraz realizację 38 szt. przyłączy kanalizacyjnych z posesji. Zadaniem wykonawcy, którym była firma ZTHU Stanisław Krupiński z Wrzosowej, było także m.in. odtworzenie ok. 3,5 tys. m2 trawników. Autorem projektu budowalnego był Miastoprojekt Częstochowa.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 3 mln zł.

Na podstawie informacji Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM