AktualnościMiasto i region

Przebudowa al. Wojska Polskiego wymusza wyburzenia

W ślad za postępującymi pracami na placu budowy nowego odcinka DK-91 wykonawca przystąpił w tym tygodniu do realizacji wyburzeń budynków, które stoją w kolizji z przyszłym kształtem skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Równoległą.

Robotami objęte są trzy nieruchomości przewidziane w pierwotnym projekcie budowlanym do dekonstrukcji. Prace demontażowe poprzedził przewidziany polskim prawem proces formalno-prawny i opróżnienie budynków. Dotychczas obiekty spełniały rolę mieszkaniową i usługową. Wyburzenia są konieczne z uwagi na znaczną rozbudowę wspomnianego skrzyżowania w ramach realizowanych prac budowlanych. Prace demontażowe potrwają najpóźniej do końca tego roku. Cała inwestycja ma mieć swój finał z końcem 2023 r.

UM/MZD