AktualnościMiasto i region

Protest mieszkańców pod UM Częstochowy

Zmiana uchwały dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tychże lokali w Częstochowie – mająca miejsce w 2019 roku – uderzyła w interesy obywateli miasta, praktycznie uniemożliwiając im wykup mieszkań. Do 2019 roku obowiązywała w Częstochowie uchwala rady miasta z 2013 roku, na podstawie której praktycznie każdy najemca mógł wykupić mieszkanie z określona z góry bonifikatą. Miasto zbywało lokale na jasno określonych zasadach. W 2019 roku rada miasta glosami PO-SLD wprowadziła w życie nową uchwałę, która weszła w życie zaraz po głosowaniu (jest dostępna w Internecie pod linkiem http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U85/2019/20/801.pdf).

Nowa uchwała drastycznie obniżyła bonifikaty oraz w wielu przypadkach drastycznie utrudniła możliwość wykupu mieszkania. Dla przykładu najemca, który mieszka w lokalu TBS na podstawie uchwały z 2013 roku, mógł wykupić średniej wielkości mieszkanie za kwotę rzędu 35-45 tys zł – pomijając wkłady własne, partycypację w kosztach budowy, amortyzację, spłatę kredytu zaciągniętego przez TBS itd . W obecnej chwili za to samo mieszkanie wg UM trzeba zapłacić 140 -160 tys zł.

Wielu z protestujących, mimo iż złożyło wnioski o wykup mieszkań w latach 2016, 2017, 2018 i 2019, nie wykupiło ichm, ponieważ Urząd Miasta przeciągał sprawy w czasie. Tymczasem po wejściu w życie nowej uchwały każdy mógł wykupić mieszkanie – tyle, że na nowych, „lepszych” zasadach. Tłumaczenia urzędu wielokrotnie były kuriozalne. Na ten moment cena za m2 wg ostatnich danych szacunkowych dochodzi do kwoty 5500zl. Tym samym osoby, które przez wiele lat odkładały pieniądze na wykup mieszkania, niejednokrotnie inwestując olbrzymie sumy w remontowanie go, nie są w stanie tego uczynić. Podniesiona z dnia na dzień kwota wykupu okazuje się być tak wysoka, że jej spłacenie wymagałoby kolejnych lat oszczędzania i pracy. Z tego powodu mieszkańcy czują się poszkodowani.

W innych miastach także w 2019 i 2020 roku zmieniano uchwały dotyczące bonifikat oraz zasad sprzedaży lokali i w zasadzie we wszystkich uwzględniono okres przejściowy, który jasno dawał do zrozumienia, że jesli wykupi się lokale w ramach zagwarantowanego uchwałą czasu stawki pozostają na tym samym poziomie, jesli zaś po upływie tego czasu – wówczas bonifikaty te zostaną zmniejszone. W Częstochowie zabrakło takich gwarancji. Pomimo tego, iż lokatorzy składali podania w 2016, 17, 18 i 19 roku, nie byli w stanie wykupić mieszkań. Zorganizowali się więc i stworzyli obywatelski komitet inicjatywy uchwałodawczej. Skoro Miasto źle traktuje lokatorów, trzeba podjąć próbę zmiany sytuacji. W tym celu zebrali ponad 1300 głosów poparcia oraz przygotowali własny projekt uchwały, który przywraca możliwość wykupów mieszkań na starych zasadach z 2013 roku w okresie przejściowym 1 roku. Dziś zgromadzili się pod Urzędem Miasta, aby przedstawić swoje stanowisko.