Aktualności

Promocja książki „Głos z Jasnej Góry” kard. Stefana Wyszyńskiego

W roku beatyfikacji kard. Wyszyńskiego Paulini wraz z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego postanowili wydać książkę, zawierającą kazania, konferencje i przemówienia, wygłoszone przez niego na Jasnej Górze. Redaktorka – Beata Mackiewicz zwróciła uwagę, że po raz pierwszy ukazują się one bez „eliminacji niepożądanych treści”, nieocenzurowane.

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia skierowane było do całego narodu, który jego zdaniem powinien mieć pierwszeństwo przed państwem. W czasach zniewolenia i szerzącej się ateizacji było głosem w obronie życia, godności kobiety, wartości pracy i szacunku do drugiego człowieka. Było zarazem wołaniem o miłość nieprzyjaciół i o przebaczenie. Teksty Wyszyńśkiego odznaczają się przystępnością i prostym językiem, niepozbawionym humoru. Jest w nich także obecne odniesienie do Maryi, której kardynał ofiarował zarówno swoje życie, jak i Polskę oraz świat.

Antologia zawiera jasnogórskie nauczanie z lat 1956 – 1980 i stanowi wotum Paulinów oraz Instytutu Prymasa Wyszyńskiego na beatyfikację. Jest co prawda trzecim wydaniem tej publikacji, ale po raz pierwszy bez cenzury.

W prezentacji książki „Głos z Jasnej Góry”, mającej miejsce 27.10 o godz. 19.30 w Sali Papieskiej, wezmą udział przedstawicielki Instytutu Prymasowskiego, które brały udział w redakcji pozycji i przeor Jasnej Góry, o. Samuel Pacholski.