AktualnościMiasto i region

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk otrzymał wotum zaufania

Częstochowscy radni udzielili prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 r. Zatwierdzili też sprawozdanie finansowe Częstochowy za rok ubiegły.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Częstochowy w czasie sesji zagłosowało 18 radnych, 8 było przeciw.

Wcześniej odbyła się debata związana z „Raportem o stanie Miasta Częstochowy za 2021 r.”, Na jej wstępie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił najważniejsze wskaźniki raportu. Później zaprezentował także najistotniejsze wielkości i uwarunkowania związane z wykonaniem budżetu miasta w 2021 roku. – 2021 był kolejnym trudnym rokiem, w którym ponownie – jak w roku 2020 – samorządowi przyszło mierzyć się m.in. z trwającą epidemią koronawirusa. Wpływała ona negatywnie na zdrowie społeczeństwa, pogłębiała ujemny bilans demograficzny, niosła też nadal negatywne skutki w sferze ekonomiczno-gospodarczej, w tym komplikowała i utrudniała procesy inwestycyjne – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

– Na funkcjonowanie samorządu i jego możliwości finansowe wpłynął w minionym roku pogłębiający się deficyt w oświacie, związany z niekorzystnym dla samorządów sposobem naliczania subwencji, zmiany wprowadzone w prawie podatkowym, a także dalszy wzrost kosztów mediów, opłat, usług czy cen materiałów. Do zadań subwencjonowanych w oświacie miasto było zmuszone dołożyć w 2021 r. 139 mln zł. Mimo tych trudności Częstochowa starała się kontynuować w 2021 r. działania tworzące możliwości rozwoju miasta m.in. jako konkurencyjnego ośrodka gospodarczego, z coraz lepszą komunikacją, dobrymi miejscami pracy oraz przyjazną miejską infrastrukturą – wyjaśnia.

W 2021 r, dochody budżetu Miasta Częstochowy zostały zrealizowane w wysokości 1 mld 629 mln 92 tys. zł, a wydatki – w kwocie 1 mld 551 mln 402 tys. zł.