AktualnościMiasto i region

„Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez podmioty ekonomii społecznej” – 2-dniowe szkolenie JOWES dla członków organizacji pozarządowych

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zapraszają na szkolenie, dotyczące źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zasad ubiegania się o środki pieniężne na cele organizacji.

Wybór sposobów finansowania stanowi ogromne wyzwanie dla PES, dlatego uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z zagadnieniami ich dotyczącymi, jak:

 • darowizna,
 • sponsoring,
 • działalność odpłatna i działalność gospodarcza,
 • sponsoring,
 • aukcje charytatywne,
 • granty,
 • dotacje,
 • 1% podatku,
 • zbiórki publiczne,
 • loterie fantowe,
 • zadania zlecone.

Szkolenie poprowadzi Ilona Pietrzak, ekspert gospodarki przestrzennej w zakresie strategii rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy, Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich, przedsiębiorca społeczny, trener i doradca w zakresie ekonomii społecznej, zarządzania oraz fundraisingu.

Wydarzenie adresowane jest do organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, itp. posiadających numer NIP, z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Terminy: 14.12(wtorek, w godzinach 14:00 – 20:00) i 15.12(środa, w godzinach 14:00 – 20:00)

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/119

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/m3GqRXdW1VRW8iCA9

fot. Małopolski Instytut Kultury