AktualnościMiasto i region

Porozumienie Liberty Częstochowa ze związkami zawodowymi

Szefowie Liberty Częstochowa, nowego właściciela huty, porozumieli się ze związkami zawodowymi w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zasad wynagradzania i polityki socjalnej. Porozumienie ma obowiązywać przez najbliższe pięć lat i zakłada m.in. podwyżki wynagrodzeń z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Liberty Częstochowa zgodziło się do 2026 roku stosować dotychczasowy ZUZP i objąć nim wszystkich obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Pracownicy będą uprawnieni m.in. do: rocznej indeksacji wynagrodzeń o 1 proc. ponad inflację, otrzymają co roku nagrodę świąteczno-noworoczną w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (liczonego za okres trzech miesięcy do listopada), otrzymają dopłaty w wysokości 35 zł miesięcznie do Pakietu Medycznego. Od 2022 roku Liberty Częstochowa będzie dopłacać dodatkowo 10 proc. do kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Strony zawartego porozumienia zobowiązały się do podjęcia działań w celu uzgodnienia oraz wdrożenia nowych uregulowań dotyczących zasad wynagradzania, zatrudnienia i polityki socjalnej.