AktualnościMiasto i region

Pierniki u św. Walentego

13 lutego w parafii św. Walentego w Konopiskach została odprawiona uroczysta Msza Święta Odpustowa. We mszy udział wzięli parafianie, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy Konopiska oraz dzieci i młodzież. Z tej okazji na kościelnym placu swoje wypieki pierników św. Walentego prezentowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu, Aleksandrii, Jamkach i Hutkach.

Św. Walenty żył w III w. i był biskupem Terni w Umbri. Choć o jego życiu zachowało się stosunkowo niewiele informacji, wiadomo, że w czasie prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego wraz ze św. Mariuszem asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.