Pedofilią w Kościół

Szukanie prawdy jest obowiązkiem każdego przyzwoitego i uczciwego człowieka. Nie każdy nim jest, dlatego świat jest pogmatwany i pełen chaosu. Człowiek myśli, że jest ważny a nawet ważniejszy. Przychodzi pokusa zniszczenia cudzego świata i wzmocnienia własnego. Takie działania powinny być stanowczo potępione przez przyzwoitego człowieka. Aby przyzwoitość i uczciwość mogły stać się „towarem” niereglamentowanym, potrzebna jest odwaga mówienia, zadawania pytań i brak cenzury, która coraz bardziej zalewa Internet. Studio Częstochowa ceni sobie wolność słowa i nie uznaje monopolu na prawdę. Dlatego szukając prawdy chętnie porozmawiamy z każdym, kto ma wolę jej znalezienia.