Ocalone od zapomnienia

Obrona Poczty Polskiej 1 września 1939

1 września 1939 roku w Wolnym Mieście Gdańsku niespełna sześćdziesięciu pocztowców uzbrojonych w kilka karabinów i granaty przez cały dzień broniło gmachu budynku Poczty Polskiej przy Hevelius Platz(Plac Heweliusza). Było to jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej. Zgodnie z planami Sztabu Głównego Wojska Polskiego gdańscy pocztowcy mieli utrzymać placówkę ok. 6 godzin, ostatecznie bronili się ponad 14 godzin. Wiosną 1939 r. kierowanie przygotowaniami do obrony Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego Gdańsk 1, przy Placu Heweliusza, przejął oddelegowany z Warszawy Konrad Guderski. Załogę wzmocniono nowymi pracownikami, przygotowano materiały do zabarykadowania wejść do budynku, zgromadzono broń. Oprócz karabinów, pistoletów i granatów, udało się potajemnie dostarczyć na teren placówki trzy karabiny maszynowe. Ten bohaterski czyn nielicznych obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku przypomina współczesnym, że każdy z nas ma w życiu swój posterunek, z którego nie może zdezerterować.