AktualnościMiasto i region

Obrady Miejskiej Rady Seniorów

Programy zdrowotne i rehabilitacyjne były jednym z tematów posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów, które odbyło się 13 grudnia w Urzędzie Miasta.

W spotkaniu oprócz członków Miejskiej Rady Seniorów wziął udział m.in. zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia  czy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Podczas obrad dyskutowano m.in. o miejskich programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Częstochowy Senior+ w roku 2023. Ponadto można było dowiedzieć się więcej o usługach opiekuńczo leczniczych skierowanych dla osób powyżej 60 roku życia m.in.  bezpłatnych programach dofinansowanych przez NFZ, szczepieniach czy sanatoriach.

Przypomnijmy, że głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. Zespół zajmuje się m.in. zapobieganiem i przełamywaniem marginalizacji seniorów, wspieraniem aktywności ludzi starszych, profilaktyką i promocją zdrowia, przełamywaniem stereotypów na temat seniorów i starości wraz z budowaniem ich autorytetu, rozwojem form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury, a także warunkami mieszkaniowymi.

Źródło: UM Częstochowa