Krótkie historie

Niedoceniany AS wywiadu

Był prawdziwym asem polskiego wywiadu w czasach wojny z bolszewikami. Po klęsce bolszewików, Piłsudski podsumował jego pracę następująco: Była to pierwsza wojna, którą Polska prowadziła od wielu stuleci, w czasie której mieliśmy więcej informacji o nieprzyjacielu niż on o nas.

Ignacy Hugohttps://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40821,Pulkownik-Ignacy-Matuszewski-18911946.html Stanisław Matuszewski ur. 10 września 1891 w Warszawie był nie tylko pułkownikiem wywiadu wojskowego, ale również współtwórcą Kongresu Polonii Amerykańskiej, członkiem MKO, pisarzem i przyjacielem poetów skamandra.

W domu rodzinnym odbywały się spotkania z ludzmi wysokiego formatu, przysłuchiwał się mądrym rozmowom, to z domu wyniósł kulturę osobistą, hart ducha, patriotyzm, to wszystko, czym służył potem ojczyźnie. W czasach jego młodości mógł pobierać naukę w szkołach jedynie rosyjskich, więc wychowanie domowe miało podstawowe znaczenie dla formacji Polaka.

Chciał, aby Polska odzyskała skarb zapobiegliwości przed klęską. Był osobą, która przewidywała ponowny rozbiór państwa oraz zdradę sojuszników. Był prawdziwym asem polskiego wywiadu w czasach wojny z bolszewikami, potem jako tzw. Piłsudczyk odsuwany od najważniejszych spraw Polski, szczególnie dotkliwe to było po śmierci Piłsudskiego w 1935.

As wywiadu dostaje pracę jako dyrektor administracyjny w MSZ, nikt nie słucha jego uwag dotyczących katastrofalnej sytuacji Polski przed 1939. Skonfliktowany z Sikorskim(pytał o polskich oficerów zamordowanych w Katyniu a to było dla Sikorskiego problematyczne gdyż Sikorski nawiązywał relacje z sowietami, których zagorzałym przeciwnikiem był Matuszewski). Kiedy znalazł się w USA Sikorski podjął działania przeciwko Matuszewskiemu, w konsekwencji był inwigilowany przez amerykańskie służby, które same były infiltrowane przez sowietów.

Współtworzył polonię amerykańską, uratował polskie złoto i polskie skarby z Wawelu, potem był skrupulatnie rozliczany np. z kwot za herbatę lub za to, że zbyt dużo zapłacił tureckim tragarzom którzy byli potrzebni do rozładunku polskiego złota. Potrafił myśleć i wyciągać prawidłowe wnioski, czym narażał się ekipie rządzącej. Potrafił mądrze krytykować to, co inni uważali za doskonałe, właściwie widział to ,czego inni nie widzieli.

Przedstawiciel rządu Sikorskiego Józef Retinger zwrócił się w jego imieniu do Amerykanów o objęcie ścisłą kontrolą Matuszewskiego, jako osoby, której działalność jest wymierzona w sojusznika Ameryki i Polski – Związek Sowiecki.
Zastosowano wobec niego całą paletę działań zmierzających do ograniczenia jego swobody pisarskiej oraz jego wpływu na skupiska Polaków. Kontrolowano jego korespondencję z innymi ośrodkami emigracji. Każdy jego tekst musiał być opatrywany informacją, że przeszedł przez cenzurę. Jego mieszkanie i redakcje, w których pracował, były nachodzone przez agentów FBI. Sprawą interesował się sam szef FBI J. Edgar Hoover

Płk. Ignacy Matuszewski był także kierownikiem w ministerstwie skarbu II RP. Po wybuchu wojny zorganizował skuteczną ewakuację 75 ton złota NBP na Zachód przekazując je rządowi na uchodźstwie. Pomagała mu w tym jego żona Halina Konopacka, pierwsza polska złota medalistka w rzucie dyskiem na IO w Amsterdamie w 1928r.

Szef biura wywiadowczego od grudnia 1918, po 1935 zmarginalizowany, wszyscy ważni Piłsudczycy jak Świtalski, Sosnkowski, którzy nie czapkowali komendantowi i mieli własne zdanie po 1935 zostali zmarginalizowani. Uważał, że po śmierci marszałka ci starzy Piłsudczycy mogli objąć władzę, tylko ich pasywizm doprowadził do tego, że tę władzę objęli ludzie nieodpowiedni jak Mościcki, Rydz Śmigły Beck itp. Miał zbyt nowoczesne poglądy na gospodarkę jak na lata 20-30te, był zagorzałym przeciwnikiem etatyzmu czyli zbyt dużej ingerencji państwa w gospodarkę, udowadniał, że COP nie służył dozbrajaniu armii tylko łataniu dziur budżetowych powstałych na skutek etatyzmu.

Szef wywiadu w wojnie bolszewickiej dostaje funkcję dyrektora administracyjnego w MSZ, był człowiekiem w opozycji do polskiej cechy braku wzięcia ciężaru odpowiedzialnośći za ważne sprawy i on mógł pełnić każdą funkcję, i tego się nie bał.

Proponowano mu w sierpniu 1939 aby pokierował polską propagandą, choć Polska już się waliła, ale on powiedział: „Dajcie mi mundur i realną władzę”. Tego nie dostał, więc zrezygnował z tej propozycji. Potem, mimo to, wziął odpowiedzialność za polskie skarby.

Otoczenie Sikorskiego wszczęło śledztwo, czy aby nie przywłaszczył sobie jakiejś części złota. To też wpłynęło na pogorszenie stosunków z Sikorskim. Rozliczano go nawet z tego ile osób zabrał przy wywożeniu złota. Był grillowany, do wojska nie chciano go przyjąć mówiąc, że będzie miał zarzuty prokuratorskie. Miał świadomość, że złoto polski rząd na emigracji zmarnuje. Uważał, iż stopień infiltracji sowieckiej w USA jest ogromnym zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej.

Ignacy Matuszewski zmarł w Nowym Jorku 3 sierpnia 1946r w wieku 57 lat.