AktualnościMiasto i region

Nie będzie wytwórni nawozów przy ul. Legionów

Firma Agornica bez decyzji środowiskowej, która jest potrzebna do wybudowania przy ul. Legionów wytwórni nawozów z odpadów zielonych i osadów ściekowych. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych radna Częstochowy Małgorzata Iżyńska.

– Nasz apel i petycje mieszkańców pozwoliły zablokować inwestycję i uniknąć zagrożenia, jakie spowodowałaby działalność tej firmy, przede wszystkim dla ujęć wody pitnej, czy ciągłego fetoru, ale też rozjeżdżania ulic miasta i miejscowości sąsiadujących przez samochody ciężarowe – czytamy na Facebooku radnej Iżyńskiej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę, wielkość i dużą skalę przedsięwzięcia oraz lokalizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód Srocko – Olsztyn (lokalizacja inwestycji w obszarze spływu wód do ujęcia) uznano, że realizacja planowanego przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na wody podziemne eksploatowane ujęciem wielootworowym Mirów w części wschodniej miasta Częstochowy – dzielnicy Mirów – wyjaśnia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowie.

-Wszelkie zanieczyszczenia migrujące do wód podziemnych w tym rejonie przenoszone będą do studni głębinowych ujmujących wodę surową na cel produkcji wody pitnej w stacji Mirów PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Stacja ta dostarcza wodę pitną do miasta Częstochowy oraz części gmin Blachownia i Poczesna. Zatem biorąc powyższe pod uwagę oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych i liczne protesty mieszkańców i przedsiębiorców odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

źródło: wCzestochowie.pl