Kultura

Muzyka w świątyniach

Muzyka w świątyniach to cykl koncertów, w których bierze udział chór filharmonii częstochowskiej Collegium Cantorum. 4 października koncert odbył się w kościele pw. św. Zygmunta w Częstochowie. Artyści wykonali utwory Juliusza Łuciuka i Andrzeja Nikodemowicza. Podczas koncertu prezentowano archiwalne fotografie kościoła i przedstawiono jego historię.

Chór Collegium Cantorum powstał w 1987 r. z inicjatywy jego obecnego dyrygenta Janusza Siadlaka i działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni. Od 2012 r. Collegium Cantorum jest zawodowym Chórem Filharmonii Częstochowskiej.