AktualnościMiasto i region

Most nad Wartą ma oficjalną nazwę. Od teraz to „Most Światowego Dnia Roweru”

Na ostatniej sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Częstochowy (1 września) podjęto uchwałę, związaną z nadaniem mostowi na Wartą nazwy „Mostu Światowego Dnia Roweru”. Decyzja miejskich radnych o nadaniu takiej nazwy mostowi nad Wartą to odniesienie do święta, które promuje rower jako prosty, szeroko dostępny, niezawodny, czysty i przyjazny środowisku środek transportu.

Światowy Dzień Roweru wypada 3 czerwca, a został ustanowiony przez ONZ z inicjatywy polskiego uczonego i byłego kolarza – dra Leszka Sibilskiego

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta, celem tego święta jest podnoszenie globalnej świadomości korzyści używania roweru oraz podkreślenie znaczenia roweru jako elementu promowania zdrowego trybu życia. Jazda na rowerze wspomaga zrównoważoną konsumpcję i produkcję, ma dobry wpływ nie tylko na zdrowie użytkowników, lecz także na spowolnienie negatywnych zmian klimatu. Święto zwraca również uwagę na potrzebę budowania kolejnych dróg rowerowych, także o charakterze międzygminnym lub ponadregionalnym.

Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreśla, że rower wspiera zrównoważony rozwój, wzmacnia edukację, promuje zdrowy tryb życia, tolerancję, wzajemne zrozumienie i szacunek. Obecnie dodatkowo pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, co w obecnych realiach cenowych jest dla wielu ludzi sporą oszczędnością.

Sam most nawiązuje także swoim wyglądem do roweru, gdyż jego niebieskie łuki przypominają dwie połówki kół rowerowych ze szprychami, wpisując się idealnie w zamysł nadania mu „rowerowej” nazwy.

źródło: UM Częstochowa