AktualnościMiasto i region

Miasto złożyło projekt utworzenia korytarza ekologicznego w ciągu dolin rzecznych Warty i Stradomki

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy przedłożył projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych Warty i Stradomki. Można się z nimi zapoznać do 7 czerwca.

Projekt dotyczy obszaru w dzielnicach Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin rzecznych rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ul. Rzeźnicką. Zajmuje on powierzchnię około 65 ha wzdłuż fragmentów dolin rzecznych: rzeki Stradomki (na długości około 1,3 km, powyżej ul. Rzeźnickiej aż do ujścia do rzeki Warty na wysokości al. Wojska Polskiego) oraz rzeki Warty (na długości około 2,3 km, powyżej mostu przy Alei Pokoju) wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi.

Konieczność objęcia planami miejscowymi dolin rzecznych była od dłuższego czasu postulowana przez Wydział Ochrony Środowiska UM w ramach wniosków do formułowania Wieloletnich Programów Sporządzania Planów Miejscowych (na lata 2015-2018 i 2019-2023). Wydział jako kluczowe wskazał objęcie planami miejscowymi dolin rzecznych w celu umożliwienia ich prawnej ochrony przed niekontrolowaną zabudową.

Celem opracowania planu jest ochrona terenów zielonych stanowiących korytarz ekologiczny w ciągu dolin rzecznych rzek Warty i Stradomki, rozumiana jako ochrona dolin rzecznych przed zabudową obiektami kubaturowymi oraz dokonywaniem zmian w sposobie ukształtowania terenów np. poprzez wykonywanie prac ziemnych, takich jak nasypywanie, wyrównywanie czy utwardzanie.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyłożony do publicznego wglądu. Z planem można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52, w godzinach od 8 do 15 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 34/3707888, a także w zakładce na miejskiej stronie internetowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 31 maja o godz. 14.00 w formie wideokonferencji. Osoby zainteresowane udziałem w tej dyskusji proszone są o przesłanie najpóźniej do 30 maja do godz. 12.00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl, podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym w wyznaczonym terminie przesłany zostanie link z zaproszeniem do wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa (na adres poczty elektronicznej zgłaszającego).

źródło: UM Częstochowa