AktualnościMiasto i region

Miasto pomoże Ukraińcom w znalezieniu pracy

W środę 29 czerwca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla pracodawców, które zdominował temat zatrudnienia Ukrainek i Ukraińców. Inicjatywa ma jeszcze bardziej zacieśnić współpracę największej w regionie instytucji rynku pracy z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Padało dużo pytań o przepisy i legalizację pracy osób zza wschodniej granicy.

– Warto, żeby spotkania odpowiadające na pytania przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania pracowników, które cieszą się zainteresowaniem, miały charakter cykliczny. Dałem się też przekonać, żeby w przyszłości odbywały się w większych pomieszczeniach – zauważał obecny na spotkaniu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Pierwsze ze spotkań koncentrowało się na zagadnieniach dotyczących podjęcia zatrudnienia przez obywateli Ukrainy, dokumentów, jakimi się należy posługiwać przy podpisywaniu umów. To temat ważny i wyjątkowo aktualny. W związku z trwającą wojną na Wschodzie zmieniają się również tendencje – mężczyźni w większości wyjechali z Polski, a przybyło kobiet z Ukrainy szukających płatnego zajęcia, niezbędnego dla utrzymania rodziny.

Dodajmy, że zarejestrowani w częstochowskim urzędzie pracy ukraińscy obywatele mogą korzystać nie tylko z dostępnych ofert pacy, ale również ze wszystkich oferowanych przez urząd usług i instrumentów rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy.

W trakcie spotkania nie zabrakło także cennych informacji o możliwościach wspierania pracodawców w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w oparciu o środki, którymi dysponuje urząd pracy.

Podkreślmy także, że w związku z zaangażowaniem wielu instytucji w pomoc obywatelom Ukrainy, w spotkaniu – obok przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie oraz Urzędu Miasta Częstochowy – wzięli udział reprezentanci takich instytucji, jak Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podzielili się oni wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu przepisów związanych z pobytem Ukrainek i Ukraińców w naszym kraju. W związku z dynamiczną sytuacją na przejściach granicznych na Wschodzie najwięcej pytań kierowano do pograniczników.

źródło: UM Częstochowa