AktualnościMiasto i region

Miasto podsumowało tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy podsumował tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście.

Do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie aplikowało w tym roku  ponad 4,5 tysiąca absolwentów szkół podstawowych, zarówno częstochowskich jak i z ościennych powiatów. Początkowo przygotowano dla chętnych 120 oddziałów – w liceach, technikach i szkołach branżowych, czyli 3600 miejsc.

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę młodzieży, posiadającą doskonałe wyniki, tj. dużą liczbę punktów i wybierającą nasze szkoły, 18 lipca zwiększono liczbę klas w szkołach, w których liczba kandydatów była kilkukrotnie większa niż przygotowane miejsca.

•    W liceach utworzono 5 dodatkowych oddziałów, czyli 197 miejsc w następujących szkołach:  LO im. J. Słowackiego,  IV LO im. H. Sienkiewicza, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego,
•    W technikach utworzono 7 dodatkowych oddziałów, czyli 225 miejsc, w następujących szkołach: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego,

W efekcie końcowym liczba miejsc w częstochowskich szkołach ponadpodstawowych zwiększyła się w tym roku do 4022.

20 lipca w szkołach ogłoszone zostały listy osób zakwalifikowanych kandydatów. Do szkół cieszących się największym zainteresowaniem mieli szansę dostać się tylko i wyłącznie uczniowie z bardzo wysoką liczbą punktów. Należy wziąć pod uwagę, że uczniowie klas ósmych osiągnęli lepsze wyniki egzaminów w odniesieniu do lat poprzednich.

W związku z tym, że nadal zgłaszają się osoby, którym nie udało zakwalifikować się do żadnej szkoły, Miasto postanowiło w rekrutacji uzupełniającej jeszcze zwiększyć liczbę miejsc, poprzez zwiększenie liczebności w klasach w  następujących szkołach: I LO im. J. Słowackiego, V LO im. A. Mickiewicza, VII LO im. M. Kopernika, VIII Liceum Samorządowym, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Kandydaci mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji, w której szkole chcą uczyć się od września. Do czwartku 28 lipca zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć do wybranych szkół oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Dzień później ogłoszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych. Od 1 sierpnia prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do klas, w których będą jeszcze wolne miejsca. W terminie od 1 sierpnia do 3 sierpnia uczniowie będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, następnie 12 sierpnia zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. Tym razem uczniowie także będą musieli potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły, przynosząc oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, najpóźniej do 18 sierpnia.

źródło: Wydział Edukacji UM Częstochowa